amie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za amie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ami (amie) [ami] PRID

II.ami (amie) [ami] SAMOST m (ž)

1. ami (camarade):

m'amie prov
faire ami-ami avec qn inf

III.ami (amie) [ami]

IV.ami (amie) [ami]

Prevodi za amie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

amie v slovarju PONS

Prevodi za amie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ami(e) [ami] SAMOST m(ž)

II.ami(e) [ami] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za amie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

amie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文