likes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za likes v slovarju angleščina»francoščina

1. like (in the same manner as):

2. like (similar to, resembling):

glej tudi bird-like, childlike

2. like (find to one's taste):

préférer X à Y

3. like:

5. like (wish):

trance-like [Brit ˈtrɑːnslʌɪk, Am ˈtrænsˌlaɪk] PRID

I.shell-like [Brit, Am ˈʃɛlˌlaɪk] SAMOST Brit inf, hum

like-minded [Brit lʌɪkˈmʌɪndɪd, Am ˈlaɪk ˈˌmaɪndɪd] PRID

snake-like [Brit ˈsneɪklʌɪk, Am ˈsneɪkˌlaɪk] PRID

likes v slovarju PONS

Prevodi za likes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za likes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
spongieux (-euse) sol

likes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文