manque v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za manque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.manque [mɑ̃k] SAMOST m

II.à la manque PRID

III.manque [mɑ̃k]

glej tudi manquer

II.manquer à GLAG preh. obj.indir.

III.manquer de GLAG preh. obj.indir.

1. manquer (avoir en quantité insuffisante):

1. manquer (faire défaut):

VI.se manquer GLAG povr

II.manquer à GLAG preh. obj.indir.

III.manquer de GLAG preh. obj.indir.

1. manquer (avoir en quantité insuffisante):

1. manquer (faire défaut):

VI.se manquer GLAG povr

Prevodi za manque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manque v slovarju PONS

Prevodi za manque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

manque [mɑ̃k] SAMOST m

manqué(e) [mɑ̃ke] PRID

Prevodi za manque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manque Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文