était-ce v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za était-ce v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.wise [Brit wʌɪz, Am waɪz] SAMOST form, dated (way)

Individual translation pairs

Prevodi za était-ce v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

passage [pasaʒ] SAMOST m

4. passage (franchissement):

10. passage RIDING:

passage à l'acte PSYCH

était-ce v slovarju PONS

Prevodi za était-ce v slovarju angleščina»francoščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文