lors v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lors v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.lors de PREDLOG

II.lors même que VEZNIK

I.dès [dɛ] PREDLOG

1. dès (indique le point de départ dans le temps):

II.dès que VEZNIK

III.dès lors PRIS

IV.dès lors que … VEZNIK

Individual translation pairs

Prevodi za lors v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lors v slovarju PONS

Prevodi za lors v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za lors v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lors Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文