compared v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za compared v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.compare [Brit kəmˈpɛː, Am kəmˈpɛr] SAMOST

V.to compare oneself with,to compare oneself to GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za compared v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
compared épith

compared v slovarju PONS

Prevodi za compared v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za compared v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

compared Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文