auprès v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za auprès v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.auprès [opʀɛ] PRIS liter

II.auprès de PREDLOG

Individual translation pairs

Prevodi za auprès v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

auprès v slovarju PONS

Prevodi za auprès v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

auprès de [opʀɛ də] PREDLOG

Individual translation pairs

Prevodi za auprès v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

auprès Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文