time v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za time v slovarju angleščina»francoščina

2. time (specific duration):

3. time (hour of the day, night):

4. time (era, epoch):

5. time (moment):

6. time (occasion):

7. time (experience):

1. time (schedule):

time-waster [Brit ˈtʌɪmweɪstə, Am ˈtaɪmˌweɪstər] SAMOST

time v slovarju PONS

Prevodi za time v slovarju angleščina»francoščina

2. time no pl (period of time):

3. time (point in time):

7. time (epoch):

extra time [ˈekstrətaɪm] SAMOST no pl Aus, Brit SPORT

time Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

time iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

time iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文