arrêté v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za arrêté v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.arrêté (arrêtée) [aʀete] GLAG pp

arrêté → arrêter

II.arrêté (arrêtée) [aʀete] PRID

III.arrêté SAMOST m

IV.arrêté (arrêtée) [aʀete]

glej tudi arrêter

3. arrêter (mettre fin à):

III.s'arrêter GLAG povr

3. arrêter (mettre fin à):

III.s'arrêter GLAG povr

Prevodi za arrêté v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

arrêté v slovarju PONS

Prevodi za arrêté v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

arrêté(e) [aʀete] PRID

arrêté [aʀete] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za arrêté v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

arrêté Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文