questions v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za questions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

question [kɛstjɔ̃] SAMOST ž

1. question (interrogation):

2. question:

of course! iron
no way! inf

Prevodi za questions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

questions v slovarju PONS

Prevodi za questions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

question [kɛstjɔ̃] SAMOST ž

question-piège <questions-pièges> [kɛstjɔ̃pjɛʒ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za questions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

questions Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文