article v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za article v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.article [aʀtikl] SAMOST m

II.articles SAMOST mpl

III.article [aʀtikl]

IV.article [aʀtikl]

Individual translation pairs

Prevodi za article v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
article ADMIN, LAW
article of faith REL fig
BOGOF COM (offer)

article v slovarju PONS

Prevodi za article v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za article v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

article Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文