pitch v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pitch v slovarju angleščina»francoščina

I.pitch into GLAG [Brit pɪtʃ -, Am pɪtʃ -] (pitch into [sth])

II.pitch into GLAG [Brit pɪtʃ -, Am pɪtʃ -] (pitch [sb] into) (land in new situation)

I.pitch out GLAG [Brit pɪtʃ -, Am pɪtʃ -] inf (pitch out [sb/sth], pitch [sb/sth] out)

pitch v slovarju PONS

Prevodi za pitch v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za pitch v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pitch Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

pitch iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za pitch v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文