oreille v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za oreille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

oreille [ɔʀɛj] SAMOST ž

1. oreille ANAT:

glej tudi sourd, puce, fendre, dormir, affamer, affamé

I.sourd (sourde) [suʀ, suʀd] PRID

II.sourd (sourde) [suʀ, suʀd] SAMOST m (ž)

III.sourde SAMOST ž

IV.sourd (sourde) [suʀ, suʀd]

I.puce [pys] PRID inv

II.puce [pys] SAMOST ž

III.puce [pys]

IV.puce [pys]

II.se fendre GLAG povr

III.fendre [fɑ̃dʀ]

1. dormir PHYSIOL:

I.affamé (affamée) [afame] GLAG pp

affamé → affamer

II.affamé (affamée) [afame] PRID

III.affamé (affamée) [afame] SAMOST m (ž) lit, iron

IV.affamé (affamée) [afame]

bouche-à-oreille <pl bouche-à-oreille> [buʃaɔʀɛj] SAMOST m

perce-oreille <pl perce-oreilles> [pɛʀsɔʀɛj] SAMOST m

pince-oreilles, pince-oreille <pl pince-oreilles> [pɛ̃sɔʀɛj] SAMOST m

Prevodi za oreille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

oreille v slovarju PONS

Prevodi za oreille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

oreille [ɔʀɛj] SAMOST ž

Fraze:

Individual translation pairs

Prevodi za oreille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

oreille Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文