reached v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reached v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.reach back GLAG [Brit riːtʃ -, Am ritʃ -] (reach back to [sth/sb])

II.reach out GLAG [Brit riːtʃ -, Am ritʃ -] (reach out [sth], reach [sth] out)

Individual translation pairs

Prevodi za reached v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reached v slovarju PONS

Prevodi za reached v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za reached v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reached Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文