such v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za such v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

2. such → suchlike

1. such (of kind previously mentioned):

pareil/-eille

IV.such [Brit sʌtʃ, Am sətʃ] PRIS (to a great degree)

glej tudi suchlike, as

I.suchlike [Brit ˈsʌtʃlʌɪk, Am ˈsətʃˌlaɪk] inf ZAIMEK

II.suchlike [Brit ˈsʌtʃlʌɪk, Am ˈsətʃˌlaɪk] inf PRID

1. as (in the manner that):

as I see it
as you were! MILIT

1. as (expressing degree, extent):

Individual translation pairs

Prevodi za such v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

such v slovarju PONS

Prevodi za such v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za such v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

such Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文