connu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za connu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.connaître, connaitre [kɔnɛtʀ] GLAG preh.

1. connaître (avoir connaissance de):

3. connaître (faire l'expérience de):

5. connaître (personnellement):

II.se connaître GLAG povr

III.connaître, connaitre [kɔnɛtʀ]

glej tudi loup

loup [lu] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za connu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

connu v slovarju PONS

Prevodi za connu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi connaître

Individual translation pairs

Prevodi za connu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

connu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文