parents v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za parents v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.parent (parente) [paʀɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.parent (parente) [paʀɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

III.parent SAMOST m

IV.parent (parente) [paʀɑ̃, ɑ̃t]

beaux-parents [bopaʀɑ̃] SAMOST mpl

grands-parents [ɡʀɑ̃paʀɑ̃] SAMOST mpl

arrière-grands-parents [aʀjɛʀɡʀɑ̃paʀɑ̃] SAMOST mpl

beau-parent <pl beaux-parents> [bopaʀɑ̃] SAMOST m

Prevodi za parents v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

parents v slovarju PONS

Prevodi za parents v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za parents v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

parents Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

parents iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文