proche v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za proche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.proche [pʀɔʃ] PRID

II.de proche en proche PRIS

III.proche [pʀɔʃ] SAMOST m

Proche-Orient [pʀɔʃɔʀjɑ̃] m

Prevodi za proche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

proche v slovarju PONS

Prevodi za proche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.proche [pʀɔʃ] PRID

II.proche [pʀɔʃ] SAMOST mf

Proche-Orient [pʀɔʃɔʀjɑ̃] SAMOST m

Prevodi za proche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

proche Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文