valeurs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za valeurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

valeur [valœʀ] SAMOST ž

2. valeur (qualité):

11. valeur (courage):

valeur dated
valour Brit

glej tudi taxe

taxe [taks] SAMOST ž

2. taxe LAW:

business rates pl Brit
business taxes pl Am

contre-valeur <pl contre-valeurs>, contrevaleur <pl contrevaleurs> [kɔ̃tʀəvalœʀ] SAMOST ž FIN

Individual translation pairs

Prevodi za valeurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

valeurs v slovarju PONS

Prevodi za valeurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

valeur [valœʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za valeurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

valeurs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

valeurs iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

valeurs iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文