securities v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za securities v slovarju angleščina»francoščina

securities [Brit sɪˈkjʊərətɪz, Am səˈkjʊrədɪz] SAMOST npl FIN

security [Brit sɪˈkjʊərɪti, sɪˈkjɔːrɪti, Am səˈkjʊrədi] SAMOST

securities v slovarju PONS

Prevodi za securities v slovarju angleščina»francoščina

security <-ties> [sɪˈkjʊərəti, Am ˈkjʊrət̬i] SAMOST

Individual translation pairs

securities Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

securities iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文