tight v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tight v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tight-arsed Brit, tight-assed Am [ˈtaɪtɑːst, ˈtaɪtæst] PRID slang, pej

Prevodi za tight v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tight v slovarju PONS

Prevodi za tight v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za tight v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tight Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文