firm v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za firm v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.firm [Brit fəːm, Am fərm] SAMOST (business)

II.firm up GLAG [Brit fəːm -, Am fərm -] (firm up [sth], firm [sth] up)

Individual translation pairs

Prevodi za firm v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

firm v slovarju PONS

Prevodi za firm v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za firm v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

firm Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to stand firm a. fig
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文