stretch v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stretch v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.stretch [Brit strɛtʃ, Am strɛtʃ] PRID épith

II.stretch out GLAG [Brit strɛtʃ -, Am strɛtʃ -] (stretch out [sth], stretch [sth] out) (extend)

Prevodi za stretch v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stretch v slovarju PONS

Prevodi za stretch v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za stretch v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stretch Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文