track v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za track v slovarju angleščina»francoščina

2. track lit, fig:

track v slovarju PONS

Prevodi za track v slovarju angleščina»francoščina

3. track Am (in railroad station) → platform

glej tudi platform shoes, platform

track Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文