material v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za material v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.material [Brit məˈtɪərɪəl, Am məˈtɪriəl] SAMOST

III.material [Brit məˈtɪərɪəl, Am məˈtɪriəl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za material v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

material v slovarju PONS

Prevodi za material v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za material v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

material Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

raw material a. fig
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文