consideration v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za consideration v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

consideration [Brit kənsɪdəˈreɪʃ(ə)n, Am kənˌsɪdərˈeɪʃ(ə)n] SAMOST

1. consideration (thought, deliberation):

Individual translation pairs

Prevodi za consideration v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
égard form

consideration v slovarju PONS

Prevodi za consideration v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za consideration v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

consideration Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文