writes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za writes v slovarju angleščina»francoščina

I.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] GLAG preh.

1. write (put down on paper):

écrire (to à)
it is written that form

II.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] GLAG nepreh.

co-write <prét wrote; part passé written> [Brit kəʊˈrʌɪt, Am koʊˈraɪt, ˈkoʊˌraɪt] GLAG preh.

write-up [Brit ˈrʌɪtʌp, Am ˈraɪd ˌəp] SAMOST

I.write down GLAG [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sth] down, write down [sth])

I.write out GLAG [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sth] out, write out [sth])

writes v slovarju PONS

Prevodi za writes v slovarju angleščina»francoščina

II.write <wrote, written, writing> [raɪt] GLAG nepreh. (mark letters)

writes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文