read v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za read v slovarju angleščina»francoščina

II.read <prét, part passé read [red] > GLAG preh. [Brit riːd, Am rid]

4. read (interpret):

III.read <prét, part passé read [red] > GLAG nepreh. [Brit riːd, Am rid]

read [riːd] [rid]:

glej tudi lip-read

I.read over GLAG, read through GLAG (read over or through [sth], read [sth] over or through)

read v slovarju PONS

Prevodi za read v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za read v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

read Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文