lignes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lignes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ligne [liɲ] SAMOST ž

1. ligne (trait):

16. ligne (de cocaïne):

ligne de but SPORT
ligne de champ PHYS
ligne de coke inf
ligne d'eau NAUT
ligne de force PHYS
ligne de touche SPORT (gén)

tire-ligne <pl tire-lignes> [tiʀliɲ] SAMOST m

Prevodi za lignes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lignes v slovarju PONS

Prevodi za lignes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ligne [liɲ] SAMOST ž

tire-ligne <tire-lignes> [tiʀliɲ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za lignes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lignes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

lignes iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文