fer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.fer [fɛʀ] SAMOST m

II.fers SAMOST mpl dated

III.fer [fɛʀ]

fer de lance lit, fig

IV.fer [fɛʀ]

fer-blanc <pl fers-blancs> [fɛʀblɑ̃] SAMOST m

brise-fer <pl brise-fer, brise-fers> [bʀizfɛʀ] SAMOST m

contre-fer <pl contre-fers>, contrefer <pl contrefers> [kɔ̃tʀəfɛʀ] SAMOST m

Prevodi za fer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fer v slovarju PONS

Prevodi za fer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fer [fɛʀ] SAMOST m

fer-blanc <fers-blancs> [fɛʀblɑ̃] SAMOST m

chemin de fer <chemins de fer> [ʃ(ə)mɛ̃dəfɛʀ] SAMOST m

Prevodi za fer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文