résistant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za résistant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.résistant (résistante) [ʀezistɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.résistant (résistante) [ʀezistɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

résister [ʀeziste] GLAG preh. obj.indir.

2. résister (supporter physiquement):

Prevodi za résistant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

résistant v slovarju PONS

Prevodi za résistant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za résistant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

résistant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

résistant iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文