opposition v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za opposition v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

opposition [Brit ɒpəˈzɪʃ(ə)n, Am ˌɑpəˈzɪʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za opposition v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
opposition épith
opposition LING, PHON
opposition épith

opposition v slovarju PONS

Prevodi za opposition v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za opposition v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

opposition Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

opposition iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za opposition v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文