groupe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za groupe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

groupe [ɡʀup] SAMOST m

Fraze:

groupe de choc MILIT
groupe social SOZIOL

sous-groupe <pl sous-groupes> [suɡʀup] SAMOST m

II.se grouper GLAG povr

Prevodi za groupe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

groupe v slovarju PONS

Prevodi za groupe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

groupe [gʀup] SAMOST m

Prevodi za groupe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

groupe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

groupe iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

groupe iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za groupe v slovarju francoščina»angleščina

variante de groupe frigorifique

système de groupe frigorifique

groupe de condensation refroidi par air

groupe de compression pour entraînement par courroie

groupe de condensation refroidi par eau

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文