écraser v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za écraser v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'écraser GLAG povr

Prevodi za écraser v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

écraser v slovarju PONS

Prevodi za écraser v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.écraser [ekʀɑze] GLAG nepreh. inf (ne pas insister)

Prevodi za écraser v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

écraser Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文