machine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za machine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

machine [maʃin] SAMOST ž

Fraze:

machine-outil <pl machines-outils> [maʃinuti] SAMOST ž

Prevodi za machine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

machine v slovarju PONS

Prevodi za machine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za machine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

machine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

machine iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文