ironing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ironing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ironing [Brit ˈʌɪənɪŋ, Am ˈaɪ(ə)rnɪŋ] SAMOST

I.iron [Brit ˈʌɪən, Am ˈaɪ(ə)rn] SAMOST

III.iron [Brit ˈʌɪən, Am ˈaɪ(ə)rn] PRID fig

Prevodi za ironing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ironing v slovarju PONS

Prevodi za ironing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za ironing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ironing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ironing iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za ironing v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文