planche v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za planche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.planche [plɑ̃ʃ] SAMOST ž

II.planches SAMOST fpl

III.planche [plɑ̃ʃ]

planche à roulettes SPORT

IV.planche [plɑ̃ʃ]

planche-contact <pl planches-contact> [plɑ̃ʃkɔ̃takt] SAMOST ž PHOT

I.plancher [plɑ̃ʃe] SAMOST m

II.(-)plancher COMP

III.plancher [plɑ̃ʃe] GLAG nepreh. inf ECOLE

IV.plancher [plɑ̃ʃe]

V.plancher [plɑ̃ʃe]

Prevodi za planche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

planche v slovarju PONS

Prevodi za planche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za planche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

planche Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文