rate v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rate v slovarju angleščina»francoščina

1. rate (speed):

4. rate (charge):

rate v slovarju PONS

Prevodi za rate v slovarju angleščina»francoščina

rate Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

rate iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

rate iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文