salut v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za salut v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

salut [saly] SAMOST m

Individual translation pairs
hi lads! Brit
hi guys! inf

Prevodi za salut v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

salut v slovarju PONS

Prevodi za salut v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za salut v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

salut Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文