hi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
salut, beau mec ! inf
m/ž hi, sunshine!
salut, coco! inf

Prevodi za hi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hi v slovarju PONS

Prevodi za hi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za hi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hi Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文