dernière v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dernière v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] PRID

1. dernier (qui termine une série):

II.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] SAMOST mf (ž)

1. dernier (qui est à la fin):

III.en dernier PRIS

IV.dernière SAMOST ž

V.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

VI.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

I.avant-dern|ier (avant-dernière) <pl avant-derniers> [avɑ̃dɛʀnje, ɛʀ] PRID

II.avant-dern|ier (avant-dernière) <pl avant-derniers> [avɑ̃dɛʀnje, ɛʀ] SAMOST m (ž)

dernier-né (dernière-née) <mpl derniers-nés> [dɛʀnjene, dɛʀnjɛʀne] SAMOST m (ž)

Prevodi za dernière v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dernière v slovarju PONS

Prevodi za dernière v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dernière [dɛʀnjɛʀ] SAMOST ž

dernier [dɛʀnje] SAMOST m Belg

I.dernier (-ière) [dɛʀnje, -jɛʀ] PRID

II.dernier (-ière) [dɛʀnje, -jɛʀ] SAMOST m, f

dernier-né (dernière-née) <derniers-nés> [dɛʀnjene, dɛʀnjɛʀne] SAMOST m, f

avant-dernier (-ière) <avant-derniers> [avɑ̃dɛʀnje, -jɛʀ] PRID SAMOST m, f

Prevodi za dernière v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dernière Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文