supérieurs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za supérieurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.supérieur (supérieure) [sypeʀjœʀ] PRID

3. supérieur (en valeur):

II.supérieur (supérieure) [sypeʀjœʀ] SAMOST m (ž)

III.supérieur SAMOST m

Conseil supérieur de l'audiovisuel Info

Individual translation pairs

Prevodi za supérieurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

supérieurs v slovarju PONS

Prevodi za supérieurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.supérieur(e) [sypeʀjœʀ] PRID

II.supérieur(e) [sypeʀjœʀ] SAMOST m(ž) a. REL

supérieur [sypeʀjœʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za supérieurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

supérieurs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文