lèvre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lèvre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cœur

I.cœur [kœʀ] SAMOST m

1. cœur ANAT:

to feel sick Brit

5. cœur (siège des émotions):

II.à cœur PRIS

III.de bon cœur PRIS

IV.par cœur PRIS

V.cœur [kœʀ]

Individual translation pairs
curling épith

Prevodi za lèvre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lèvre v slovarju PONS

Prevodi za lèvre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lèvre [lɛvʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za lèvre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lèvre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文