marks v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za marks v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi top, full

1. top (highest):

dernier/-ière
premier/-ière
to get top marks SCHOOL

IV.top <part prés topping; prét, part passé topped> [Brit tɒp, Am tɑp] GLAG preh.

top povr < part prés topping; prét, part passé topped> inf:

il pousse! inf
to be the tops inf, dated
MILIT to go over the top

1. full (completely filled):

complet/-ète
plein à craquer inf

marks v slovarju PONS

Prevodi za marks v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za marks v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

marks Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文