cadre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cadre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cadre [kadʀ] SAMOST m

II.cadres SAMOST mpl

III.dans le cadre de PREDLOG

IV.cadre [kadʀ]

glej tudi jeune

I.jeune [ʒœn] PRID

1. jeune (non vieux):

II.jeune [ʒœn] SAMOST mf

III.jeune [ʒœn] PRIS

IV.jeune [ʒœn]

convention-cadre <pl conventions-cadres> [kɔ̃vɑ̃sjɔ̃kadʀ] SAMOST ž

loi-cadre <pl lois-cadres> [lwakadʀ] SAMOST ž

accord-cadre <pl accords-cadres> [akɔʀkadʀ] SAMOST m

Prevodi za cadre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cadre v slovarju PONS

Prevodi za cadre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cadre [kɑdʀ] SAMOST m

II.cadre [kɑdʀ] SAMOST mf

cadré(e) [kadʀe] PRID

Prevodi za cadre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cadre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文