French v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za French v slovarju angleščina»francoščina

I.French [Brit frɛn(t)ʃ, Am frɛn(t)ʃ] SAMOST

I.Anglo-French [Brit aŋɡləʊˈfrɛn(t)ʃ, Am æŋɡloʊˈfrɛn(t)ʃ] SAMOST LING

II.Anglo-French [Brit aŋɡləʊˈfrɛn(t)ʃ, Am æŋɡloʊˈfrɛn(t)ʃ] PRID

French v slovarju PONS

Prevodi za French v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi English

French bean → green bean

French Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

P et T

French iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文