classes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za classes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

classe [klas] SAMOST ž

1. classe ECOLE:

form Brit
form Brit
a rowdy form Brit

glej tudi Classe de neige

II.se classer GLAG povr

classe-relais <pl classes-relais> [klasʀəlɛ] SAMOST ž

sous-classe <pl sous-classes> [suklas] SAMOST ž

Prevodi za classes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

classes v slovarju PONS

Prevodi za classes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

classe [klɑs] SAMOST ž

II.classer [klɑse] GLAG povr (obtenir un certain rang)

classé(e) [klɑse] PRID

Prevodi za classes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

classes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

classes iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

classes iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文