university v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za university v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

university [Brit juːnɪˈvəːsɪti, Am ˌjunəˈvərsədi] SAMOST

Prevodi za university v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

university v slovarju PONS

Prevodi za university v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.university <-ies> [ˌju:nɪˈvɜ:sətɪ, Am -nəˈvɜ:rsət̬ɪ] SAMOST

II.university <-ies> [ˌju:nɪˈvɜ:sətɪ, Am -nəˈvɜ:rsət̬ɪ] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za university v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

university Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

recteur (-trice)

university iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文