coté v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za coté v slovarju francoščina»angleščina

glej tudi coter

cote [kɔt] SAMOST ž

I.côte [kot] SAMOST ž

II.côte à côte PRIS

III.côte [kot]

IV.côte [kot]

I.côté [kote] SAMOST m

2. côté (partie latérale):

II.à côté PRIS

III.à côté de PREDLOG

IV.de côté PRIS

V.du côté de PREDLOG

2. côté (en ce qui concerne):

VI.aux côtés de PREDLOG

VII.de tous (les) côtés PRIS (partout)

VIII.côté [kote]

IX.côté [kote]

à-côté <pl à-côtés> [akote] SAMOST m

bas-côté <pl bas-côtés> [bɑkote] SAMOST m

garde-côte <pl garde-côtes> [ɡaʀdəkot] SAMOST m (bateau)

mi-côte <à mi-côte> [amikot] PRIS

Côte-d'Or [kotdɔʀ] ž (département)

coté v slovarju PONS

Prevodi za coté v slovarju francoščina»angleščina

coté(e) [kɔte] PRID

I.côté [kote] SAMOST m

II.côté [kote] PRIS

III.côté [kote] PREDLOG

cote [kɔt] SAMOST ž

côte [kot] SAMOST ž

garde-côte <garde-côtes> [gaʀdəkot] SAMOST m

bas-côté <bas-côtés> [bɑkote] SAMOST m

à-côté <à-côtés> [akote] SAMOST m

Côte d'Ivoire [kotdivwaʀ] SAMOST ž

coté Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

côte ž à côte
la cote est à 3 contre 1

coté iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za coté v slovarju francoščina»angleščina

côté pression et côté liquide

côté sous-refroidisseur

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文