compris v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za compris v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.compris (comprise) [kɔ̃pʀi, iz] GLAG pp

compris → comprendre

II.compris (comprise) [kɔ̃pʀi, iz] PRID (inclus)

III.tout compris PRIS

IV.y compris PRIS

glej tudi comprendre

I.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

1. comprendre (saisir le sens de):

II.se comprendre GLAG povr

I.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

1. comprendre (saisir le sens de):

II.se comprendre GLAG povr

Prevodi za compris v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

compris v slovarju PONS

Prevodi za compris v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi comprendre

I.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

II.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

III.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG povr se comprendre

I.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

II.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

III.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG povr se comprendre

Individual translation pairs

Prevodi za compris v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

compris Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文